اینستاگرام کای کاپ

در حال نمایش 10 نتیجه

پودر قهوه اسپرسو پریسکا بن مانو

قیمت اصلی 248,430 تومان بود.قیمت فعلی 198,744 تومان است.

پودر قهوه مانوکا بن مانو

قیمت اصلی 279,320 تومان بود.قیمت فعلی 223,456 تومان است.

پودر قهوه ترک بن مانو

قیمت اصلی 159,800 تومان بود.قیمت فعلی 127,840 تومان است.

اسپرسو فوری کای کاپ 1 کیلوگرم

قیمت اصلی 770,000 تومان بود.قیمت فعلی 693,000 تومان است.

قهوه اسپرسو کای کاپ 50-50 1 کیلوگرم

قیمت اصلی 650,000 تومان بود.قیمت فعلی 585,000 تومان است.

قهوه اسپرسو کای کاپ 30-70 1 کیلوگرم

قیمت اصلی 480,000 تومان بود.قیمت فعلی 432,000 تومان است.

قهوه اسپرسو کای کاپ 30-70 250 گرم

قیمت اصلی 135,000 تومان بود.قیمت فعلی 121,500 تومان است.

قهوه اسپرسو کای کاپ 20-80 250 گرم

قیمت اصلی 166,750 تومان بود.قیمت فعلی 150,075 تومان است.

قهوه اسپرسو کای کاپ 50-50 250 گرم

قیمت اصلی 178,000 تومان بود.قیمت فعلی 160,200 تومان است.

اسپرسو فوری کای کاپ 250 گرم

قیمت اصلی 195,000 تومان بود.قیمت فعلی 175,500 تومان است.